TRASTORNS ALIMENTARIS

Implica problemes greus sobre la conducta alimentària o de la forma en la qual es veu el menjar. S’arriba a menjar molt menys o molt més del necessari.  Aquests trastorns són afeccions mèdiques, afecten la capacitat del cos per obtenir la nutrició adequada, això pot portar conseqüències de salut, com malalties cardíaques, renals, i fins i tot, la mort. Per sort, hi ha tractaments que poden ajudar.

Hi ha diferents tipus de trastorns alimentaris:

  • Afartaments de menjar, és a dir, menjar sense control, segueixen menjant fins i tot després d’estar plenes, fins a estar incòmodes. En general, els hi provoca sentiments de culpa, vergonya i angoixa. Això pot causar amb freqüència augment de pes i obesitat.
  • Bulímia nerviosa: Les persones que la pateixen també períodes d’afartaments, però després es provoquen vòmits o utilitzen laxants, inclús, exercici en excés o dejunar.
  • Anorèxia nerviosa: Aquestes eviten els aliments, es restringeixen els aliments o mengen quantitats molt petites d’aquests. Es poden veure a si mateixos amb sobrepès, inclús quan estan perillosament primes.