TRASTORN PSICÒTIC

Aquest és un trastorn greu que causa idees i percepcions anormals. Les persones amb psicosi perden el contacte amb la realitat. Els símptomes principals són els deliris i les al·lucinacions. Els deliris són falses creences, com per exemple que la televisió li envia missatges secrets o que algú està en contra seva. Les al·lucinacions són percepcions falses, com escoltar, veure o sentir alguna cosa que no existeix realment.

(L’esquizofrènia és un tipus de trastorn psicòtic. Persones que sofreixen de trastorns bipolars també poden patir símptomes psicòtics). 

· Hi ha certes conductes que poden causar psicosi. Per exemple: l’alcohol, medicaments específics, tumors cerebrals, infeccions del cervell o un atac cerebrovascular.

· El tractament depèn de la causa. Poden incloure fàrmacs pel control dels símptomes i psicoteràpia. L’hospitalització és una opció pels casos seriosos en els qual la persona pot afectar a la seguretat d’ella mateixa o per als demés.