TRASTORN D’ESTRÈS POSTTRAUMÀTIC (TEPT)

 Aquest es pot patir després de viure moments traumàtics com guerres, violacions, abusos físics, accidents greus… El TEPT fa que la persona que la pateix se senti estressat o amb por. Això afecta la seva vida, i a la de les persones que l’envolten.

–  Símptomes: Aquests poden començar immediatament després de l’esdeveniment i romandre. Altres persones els desenvolupen mesos o inclús anys més tard:

  • Flashbacks o el sentiment que l’esdeveniment s’està repetint.
  • Dificultat per dormir.
  • Sentiment de soledat.
  • Explosions d’ira.
  • Sentiments de preocupació, culpa o tristesa.

El tractament pot incloure teràpia de conversació, medicina o ambdues.