GENÈTICA

Hand-drawn vector drawing of a DNA Double Helix. Black-and-White sketch on a transparent background (.eps-file). Included files: EPS (v8) and Hi-Res JPG.

La probabilitat de què una persona tingui un trastorn mental específic és major si altres membres de la família tenen el mateix trastorn mental, encara que pot haver-hi diferències considerables en la gravetat dels símptomes entre els membres d’aquesta família.

La majoria de trastorns mentals són provocats per una combinació de factors genètics i ambientals, reben nom d’herència multifactorial. Trobem diversos factors genètics. Els factors ambientals que més contribueixen en el desenvolupament d’un trastorn són, entre altres: Els traumes, el dolor emocional i l’abús de les substàncies, com el tabac, l’alcohol i les drogues.

Una altra causa podria ser la biologia i les anomalies del cervell humà.